De Munter - Algemene Voorwaarden van de site gebruik

Deze website wordt beheerd door ' De Munter ' als eigenaars van de website . De term 'Gebruiker, jij of u' Verwijst naar u of een persoon of rechtspersoon die beland op of deze website bezoekt via welke wijze dan ook of op elk type apparaat .

Toegang tot de website :

Elke gebruiker die deze website bezoekt en dan verder verder bladert is akkoord met en gebonden aan de voorwaarden van het gebruik, die samen met ons privacy-beleid, een bindende relatie heeft tussen De Munter en de gebruiker in deze website. Als u het niet eens bent met enig deel van onze algemene voorwaarden, of het privacybeleid, dan moet u onmiddellijk te stoppen deze website te gebruiken.

Gebruik van de Website:

De inhoud van de pagina's van deze website is voor de algemene informatie en het gebruik door de Gebruiker en de informatie in de website is onderhevig aan voortdurende verandering zonder kennisgeving. De Munter, noch elke derde partij, bieden garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. De Gebruiker erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en De Munter sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, in de ruimste mate toegestaan door de wet. De gebruiker mag deze documenten en afbeeldingen beschikbaar gesteld, uitsluitend downloaden of gebruiken voor persoonlijk gebruik , commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van De Munter . Gebruik maken van informatie of materialen op deze website, doet de gebruiker geheel op eigen risico en daarvoor zal De Munter niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan zijn specifieke eisen voldoet. In geen geval zal De Munter aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit , of in verband met, het gebruik van deze website. Via deze website kan de gebruiker linken naar andere websites die niet onder de controle van De Munter vallen. Wij adviseren de gebruiker dat De Munter geen controle heeft over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker en om verdere behulpzame informatie te verstrekken. Het opnemen van een link of koppelingen impliceert niet of doet geen aanbeveling of goedkeuring van de diensten, informatie of standpunten binnen hen. De Munter stelt dat het absoluut geen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van de gelinkte websites. Alles wordt in het werk gesteld door De Munter om de website actief en soepel werkend te houden. Maar De Munter neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn indien, de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen of andere kwestie die buiten onze controle liggen. Ongeoorloofd gebruik van deze website door de gebruiker kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Cookie Beleid:

Deze website zelf gebruikt geen cookies om de browser voorkeuren te controleren of om de gebruikerservaring te verbeteren. Echter derden zoals google kunnen dit wel. Als je dat niet wenst moet stoppen je het gebruik van de website stoppen anders kunnen uw gegevens worden opgeslagen door Google .

Handelsmerken:

Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan de exploitant, worden erkend op de website.

Copyright:

Beelden en inhoud van de website is het copyright van De Munter en de geautoriseerd medewerkers en kunnen niet worden gedownload of gekopieerd op enigerlei wijze door de gebruiker en blijft eigendom van De Munter of de geautoriseerde medewerkers.

Privacybeleid:

De informatie die is opgeslagen door ons in verband met deze website is uitsluitend voor het gebruik van De Munter en zal niet worden gebruikt door een derde partij, tenzij specifiek overeengekomen of voor enig ander doel of een andere persoon dan in het beheer van De Munter.

Law of Governance van deze overeenkomst:

Deze algemene voorwaarden blijven geldig en van kracht, zelfs als een of meer van de bedingen nietig zijn of zo onder een wettelijke of na de definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank verklaard.
Uw gebruik van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in Gent. In geval van een geschil of claim, de klant, leverancier, merken-, merk- of werk-mark gebruiker verbindt zich tot een minnelijke oplossing met ons voordat u verder gaat met eventuele juridische stappen. In het geval dat een dergelijke oplossing niet gevonden kan worden, zullen alle geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de hierboven genoemde rechtbanken.

Batterij-Duracell-Industrial Batterij-Varta-Alkaline Herlaadbaar-Varta-ReadyToUse Herlaadbaar-Varta-Microbattery PortablePower-Varta

Batterijen de munter

Staakskenstraat 16 Gent 9000 Oost-Vlaanderen Belgium +3292276327